CONVOCATÒRIA PVI 2013


Al DOGC d'avui dia 12 de març ha sortit publicada la convocatòria del procés seleccitiu per als   Informadors i Opèradors del PVI 2013. 

Informadors 
Operadors  

La novetat més important respecte les darreres campanyes és que els informadors i operadors seran contractats directament per la Diputació de Barcelona.

Termini de presentació de sol·licituds: DIVENDRES 22 DE MARÇ DE 2013

Les sol·licituds acompanyades d'aquest model normalitzat, es poden presentar als registres de la Diputació o als ajuntaments de la demarcació de Barcelona  i han d'anar acompanyades de la documentació acreditativa dels mèrits.