Pla d’Actuacions Especials de prevenció d’incendis forestals durant l’hivern els dies de vent de tramuntana al nord el Berguedà (PAEh)


Els passats hiverns 2010-11, 2011-12 i l’actual han sigut especialment  greus pel que fa el nombre i la superfície afectada per incendis forestals en zones del Pirineu i Pre-pirineu. Històricament és també durant els mesos d’hivern quan aquestes zones són més sensibles a la propagació d’un  incendi forestal. Les situacions de risc, causades  per episodis de forts vents de tramuntana durant els mesos gener a abril, han impulsat a la Diputació de Barcelona a donar un suport afegit als municipis de l’Alt Berguedà més sensibles amb  l’activació d’un  Pla pilot d’Actuacions Especials per a la informació, vigilància i primera intervenció (PAEh),  amb la col·laboració del Consell Comarcal del Berguedà, els agents rurals, bombers, la Federació
d’ADF del Berguedà i els ajuntaments i ADF de la zona.  Continua llegint.