Ampliació del període de prohibició de fer foc

El DEPARTAMENT D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL ha publicat la següent resolució
AAM/2395/2011, de 13 d’octubre, per la qual s’estableixen mesures extraordinàries
de prevenció d’incendis forestals.

https://www.gencat.cat/eadop/imatges/5986/11286110.pdf

En el període comprès entre el 16 d’octubre i el 31 d’octubre de 2011 resta prohibit encendre cap tipus de foc, inclosa la utilització de fogons de gas, barbacoes de qualsevol mena o similar, en els terrenys forestals siguin o no poblats d’espècies arbòries i a la franja de 500 metres que els envolta de les comarques relacionades a l’annex de la present Resolució. Igualment resten prohibides les següents actuacions previstes a l’article 15 del Decret 64/1995: cremar rostolls, fer focs d’esbarjo, fer foc per a activitats relacionades amb l’apicultura, llençar coets, globus, focs d’artifici o altres artefactes que continguin foc, i la utilització de bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.