Publicats els ajuts destinats al foment de les actuacions de les Agrupacions de Defensa Forestal

El passat dia 6 de maig va sortir publicat al DOGC l'aprovació de les bases reguladores dels ajuts destinats al foment de les actuacions de les agrupacions de defensa forestal (ADF). El termini màxim per presentar la documentació necessària és el 7 de juny.

Aquest any, les actuacions subencionables són les següents:

· Costos fixos de manteniment de material (fins a un màxim de 1.600 euros per cada municipi integrant de l'ADF)
· Adquisició d'equips individuals i material fungible (fins a un màxim de 500 euros per municipi integrant de l'ADF)


Als següents enllaços poden trobar tota la informació: