Campanya forestal d'estiu. Convocatòria de 93 places de personal laboral per a serveis especialitzats

S'obre la convocatòria per a la provisió de diferents categories de personal laboral per a la campanya forestal d'estiu 2011. L'objectiu és donar suport a la capacitat operativa dels efectius del cos de bombers, davant l’augment del risc d’incendi forestal que anualment es preveu durant els mesos d’estiu. Es convoquen un total de 93 places de diverses categories de personal laboral per serveis especialitzats.

S’ofereixen contractes des de 3,5 mesos a 6 mesos en el nombre i les categories següents:

  • 2 Oficials/les de primera arts gràfiques
  • 6 Diplomats/ades en infermeria
  • 7 Metges/esses
  • 2 Periodistes
  • 4 Tècnics/ques especialistes en telecomunicacions
  • 8 Oficials/les de primera taller ràdio
  • 58 Conductors/ores
  • 6 Tècnics/ques especialistes amb adscripció al Grup d’Actuació Forestal
Més informació: www.gencat.cat