Actualització Blog Federació ADF Berguedà

Després d'alguns problemes tècnics amb l'antic domini on teniem allotjada la web de la Federació d'ADF del Berguedà. Tornem a posar en marxa l'antic blog utilitzat fins al 2013.

CONVOCATÒRIA PVI 2013


Al DOGC d'avui dia 12 de març ha sortit publicada la convocatòria del procés seleccitiu per als   Informadors i Opèradors del PVI 2013. 

Informadors 
Operadors  

La novetat més important respecte les darreres campanyes és que els informadors i operadors seran contractats directament per la Diputació de Barcelona.

Termini de presentació de sol·licituds: DIVENDRES 22 DE MARÇ DE 2013

Les sol·licituds acompanyades d'aquest model normalitzat, es poden presentar als registres de la Diputació o als ajuntaments de la demarcació de Barcelona  i han d'anar acompanyades de la documentació acreditativa dels mèrits.

Pla d’Actuacions Especials de prevenció d’incendis forestals durant l’hivern els dies de vent de tramuntana al nord el Berguedà (PAEh)


Els passats hiverns 2010-11, 2011-12 i l’actual han sigut especialment  greus pel que fa el nombre i la superfície afectada per incendis forestals en zones del Pirineu i Pre-pirineu. Històricament és també durant els mesos d’hivern quan aquestes zones són més sensibles a la propagació d’un  incendi forestal. Les situacions de risc, causades  per episodis de forts vents de tramuntana durant els mesos gener a abril, han impulsat a la Diputació de Barcelona a donar un suport afegit als municipis de l’Alt Berguedà més sensibles amb  l’activació d’un  Pla pilot d’Actuacions Especials per a la informació, vigilància i primera intervenció (PAEh),  amb la col·laboració del Consell Comarcal del Berguedà, els agents rurals, bombers, la Federació
d’ADF del Berguedà i els ajuntaments i ADF de la zona.  Continua llegint.